Поддръжка на часовника – за неговия дълъг живот

 

Поддръжка и съхранение на Вашия часовник

Важно условие за запазване дълголетието на Вашите часовници е грижливото съхранение и редовната поддръжка. Препоръчително е да спазвате следното: ръчните часовници трябва да се съхраняват в суха обезпрашена среда, като например специална кутия за часовници. Корпусите им трябва да са разделени, за да се избегне опирането и търкането им един о друг. Избягвайте прякото излагане на ярка светлина, тъй като от това може да пострадат най-вече циферблатите и стрелките.

Ако след по-дълго носене не се нуждаете от Вашия ръчен часовник, почистете старателно корпуса на часовника, основата и евентуално металната верижка с мека кърпа. Наличната мръсотия и мастната киселина от кожата Ви вредят трайно на материала на корпуса. За автоматичните часовници е препоръчителен специален кутия за часовници, който да поддържа движението на ротора.

 

Замърсявания

При водоустойчивите часовници ( най-малко 10 АТМ ) можете да отстранявате самърсяванията най-добре с леко навлажнена кърпа. Тук обаче е важно : да свалите преди това кожената верижка. В никакъв случай не използвайте почистващи средства. Те могат да атакуват важни уплътнителни пръстени на короната и на капака на основата и да доведат до разхерметизиране на часовника.

 

Третиране на стъклата на часовника

Минералните стъкла са малко чувствителни на надраскване. Стъкла от изкуствен сапфир пък могат да се надраскат само с диаманд. За съжаление обаче тези устойчиви на надраскване сапфирени стъкла са и по-чувствителни на удари в сравнение с минералните стъкла.

 

Кожените каишки

Каишките от кожа по принцип не бива да имат съприкосновение с влага, сапун и химикали. Само при тези, при които изрично е посочено, че са водоустойчиви, могат да се почистват под течаща вода. И тук важи правилото да не се използват почистващи средства. В противен случай могат да се появят промени в цвета и контура на кожата. Трайността на кожената верижка е една до две години. Би трябвало да спазвате тези интервали и от хигиенна съображения.

 

Механични и автоматични часовници

На всеки шест до десет години трябва да давате на сервиз Вашия механичен часовник. Знак за необходима ревизия е също така, когато часовникът Ви има голямо отклонение в хода. При добро обслужване часовниковият механизъм се отделя от корпуса, разглобява се и след това се почиства и смазва професионално със специални смазки за часовници. По принцип трябва да носите Вашия часовник на часовникар когато той показва по-големи отклонения от нормалното време. Най-добре Вашият автоматичен часовник се чувства в кутията за часовници и разбира се на ръката Ви.

За да приведете в експлоатация Вашия автоматичен часовник, трябва да го навиете докрай. Това обикновено става посредством короната. 30-40 оборота са напълно достатъчни. При навиване пружината не може да се пренавие – както често се твърди, тъй като при модерните автоматични часовници тя е защитена посредством плъзгащ съединител. При часовници с ръчно навиване трябва да навивате, докато усетите първото съпротивление.

Важни указания за избягване на по-големи повреди на часовниковия механизъм: никога не предприемайте смяна на датата, когато часовата стрелка се намира между 21:00 и 3:00 часа. Никога не връщайте стрелката след 24:00 часа срещу посоката на часовниковата стрелка – в това положение на стрелката зъбните колела на часовниковия механизъм, които обръщат датата, зацепват.

 

Часовници с батерия

Кварцови часовници в зависимост от модела и разхода на енергия като например светлина, функция хронограф или други носете при Вашия часовникар за подмяна на батерията най-малко на всеки две до три години. По този начин предотвратявате евентуално изтичане на батерията и скъпо струващи повреди на Вашия кварцов часовник.

 

Водонепропускливи корпуси

Трябва да се проверяват за херметичност от квалифицирани специалисти в специализиран сервиз след по-продължителната им експлоатация. Използваните материали за уплътнение като гума или пластмаси стареят и след няколко години стават трошливи и шуплести. Може да се случи и така, че уж водонепропускливи часовници при пускане във вода да „отговорят” с нехерметичност, което евентуално в скоро време може да повреди чувствителния часовников механизъм. Препоръка, след къпане в морето почиствайте Вашия часовник от солта със сладка вода.

 

Таблица за водонепропускливост

 

3 АТМ без плуване, вземане на душ, къпане и гмуркане

5 АТМ без плуване, къпане и гмуркане

10 АТМ плуване, къпане и гмуркане на малки дълбочини

20 АТМ плуване, къпане и гмуркане с леководолазна екипировка